กระทรวงมหาดไทยสั่งห้ามเล่นเฟซบุ๊กและยูทูบ ในสำนักงานราชการทั่วประเทศ

10 Sep 2012
892 ครั้ง


ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานราชการต่างๆ หรือบริษัทเอกชน เชื่อว่าพนักงานหลายต้องเคยเล่นเฟซบุ๊กหรือดูคลิปวิดีโอ
บนยูทูบในเวลางาน ซึ่งบางบริษัทก็มีกฏหรือบล็อคเว็บไซต์เหล่านี้ไป แต่ล่าสุดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเรื่องมาตรการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต จากการตรวจสอบพบว่าการเข้าใช้
งานอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการดูผ่านเว็บ Youtube หรือการแชทผ่าน Facebook ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ
(Bandwidth) จำนวนมาก และเหตุนี้เองทางกระทรวงได้ออกหนังสื่อ สั่งห้ามพนักงานทุกคนจากทุกสำนักงาน
ทั่วประเทศห้ามเล่นเฟซบุ๊กและดูยูทูบในเวลางาน ยกเว้นตอนพักเที่ยงเท่านั้น

จะเริ่มปฏิบัติในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยเว็บยูทูบยังสามารถให้เข้าไปดูได้ตามปกติ แต่จะทำให้โหลดช้ามากขึ้น
ส่วนเฟซบุ๊กให้งดการใช้ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. และสามารถใช้งานได้
เฉพาะตอนเที่ยงเท่านั้น

ทั้งนี้ สาเหตุการห้ามเล่นเฟซบุ๊กและดูยูทูบในเวลางาน มาจากการตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ตในรอบ
8 เดือน ขณะที่มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาทิ ระหว่างทำเนียบมากระทรวง กระทรวงไปจังหวัด หรือทำเนียบไปจังหวัด
ได้เกิดปัญหาภาพหรือเสียงขัดข้อง ทำให้การสื่อสารไม่สะดวก และเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีการใช้งานเว็บไซต์ Facebook
Youtube และเว็บไซต์อื่นๆ ในเวลางานทำให้ใช้ Bandwidth เยอะ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารประชุมทางไกลเกิดข้อผิด
พลาดนั่นเอง ทางกระทรวงจึงออกกฏสั่งห้ามพนักงานเล่นและเปิดเว็บไซต์ที่กล่าวมาในเวลางาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา:  naewna