มาดูพฤติกรรมและความเชื่อมโยงของ Social Network ในไทย [PR]

3 May 2014
768 ครั้ง


thailand-social-network

ปัจจุบันเชื่อว่าไม่มีใครเล่น Social Network เพียงช่องทางใดช่องทางเดียว เนื่องจากแต่ละช่องทางก็มีวัตถุประสงค์
ในการสื่อสารต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น Twitter, Instagram, Youtube หรือ Facebook ซึ่งเปรียบเหมือนเป็น
เมืองหลวงของ Social Network และล่าสุดทีมงาน Zocial inc. ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมคนไทยเกี่ยวกับการใช้
Social Network และการ Share ระหว่าง Social Network ด้วยกันเอง โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ingographic1-connection

FACEBOOK (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2557)

1. ประเทศไทยมีประชากร Facebook อยู่ที่ 26ล้าน คน โดยเป็นผู้ใช้ประเภท Active 85% และ Inactive 15%
2. จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ Facebook 9,450 คน พบว่ามีการโพสรูปมากที่สุดอยู่ที่ 57% รองลงมาคือ check-in 33%, โพสพร้อมแนบ Link 5%, โพส VIDEO 3% และโพสข้อความ Status เพียง 2% ตามลำดับ
3. ช่วงเวลาที่โพสแล้วได้รับ Engagement สูงสุด คือช่วงเวลา 2.00 PM (490,000 Engagement)
4. เพศชาย แชร์ภาพจาก Instagram ลงสู่ Facebook มากที่สุด (70%) รองลงมาคือ Youtube (18%) และ Twitter (12%) ส่วนเพศหญิง แชร์ภาพจาก Instagram ลงสู่ Facebook มากที่สุด (86%) รองลงมาคือ Youtube (9%) และ Twitter (5%)

TWITTER ( ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2556)

1. ประเทศไทยมีประชากร Twitterอยู่ที่ 4.5ล้าน คน โดยเป็นผู้ใช้ประเภท Active 39% และ Inactive 61%
2. ช่วงเวลาที่มีคำ Tweet สูงสุดคือ 9 PM. – 10 PM. (ประมาณ 436,000 Tweets)

INSTAGRAM (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557)

1. ประเทศไทยมีประชากร Twitterอยู่ที่ 1.6ล้าน คน โดยเป็นผู้ใช้ประเภท Active 48% และ Inactive 52%
2. ช่วงเวลาที่โพสแล้วได้รับ Engagement สูงสุด แบ่งตามประเภทผู้ใช้
ผู้คนทั่วไป 11 PM.
Celebrity 9.00 PM.
Influencer 6.00 AM.

YOUTUBE (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2557)

1. มีวีดีโอทั้งหมด 2.98 ล้านคลิปที่โพสโดยคนไทยในปี 2013
2. ช่วงเวลาที่มีการอัพโหลด วีดีโอ โดยคนไทยสูงสุคือ 16.00 น. – 16.59 น.
3. Channel ที่มียอด View สูงสุดคือ

GMM GRAMMY OFFICIAL (1,765,158,849 View)
rsfriends (991,940,889 View)
welovekamikaze (820,094,393 View)

ที่มา: อีเมลประชาสัมพันธ์ (Zocialinc)