iPad mini และ iPad 4 วางขายแล้วที่ Apple Store ออนไลน์ราคาเริ่มต้น 11,200 บาท

2 Nov 2012
2,491 ครั้ง


หลังจากที่แอปเปิลเปิดขาย iPhone 5 ตามมาติดๆ ด้วยการเปิดขาย iPad mini และ iPad 4 ผ่านทางเว็บไซต์
Apple Store Online ประเทศไทยแล้วเช่นกัน โดยราคา iPad mini รุ่น Wi-Fi ราคาเริ่มต้นที่ 11,200 บาท
และ iPad with Retina display หรือ iPad 4 รุ่น Wi-Fi ราคาเริ่มต้นที่ 16,500 บาทเท่านั้น ส่วนระยะเวลา
ในการส่งสินค้า iPad mini และ iPad 4 ใช้เวลาส่งสินค้าภายในเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนราคา iPad mini และ
ราคา iPad 4 รุ่น Wi-Fi + Cellular ทางแอปเปิลยังระยะเวลาในการจัดส่ง ติดตามราคาทั้งหมดด้านในครับ 

ราคา iPad mini รุ่น Wi-Fi (ราคารวมภาษีแล้ว จัดส่งฟรี)

 • iPad mini รุ่น Wi-Fi ความจุ 16GB ราคา 11,200 บาท
 • iPad mini รุ่น Wi-Fi ความจุ 32GB ราคา 14,200 บาท
 • iPad mini รุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB ราคา 17,200 บาท

ราคา iPad mini รุ่น Wi-Fi + Cellular (ราคารวมภาษีแล้ว จัดส่งฟรี)

 • iPad mini รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 16GB ราคา 15,200 บาท
 • iPad mini รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 32GB ราคา 18,200 บาท
 • iPad mini รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 64GB ราคา 21,200 บาท

สั่งซื้อและดูข้อมูลอื่นๆ ของ iPad mini ได้ที่นี่ Apple Store Online และสามารถสั่งได้ทีละ 2 เครื่อง

 

ราคา iPad with Retina display หรือ iPad 4 รุ่น Wi-Fi

 • iPad 4 รุ่น Wi-Fi ความจุ 16GB ราคา 16,500 บาท
 • iPad 4 รุ่น Wi-Fi ความจุ 32GB ราคา 19,500 บาท
 • iPad 4 รุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB ราคา 22,500 บาท

ราคา iPad with Retina display หรือ iPad 4 รุ่น Wi-Fi + Cellular 

 • iPad 4 รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 16GB ราคา 20,500 บาท
 • iPad 4 รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 32GB ราคา 23,500 บาท
 • iPad 4 รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 64GB ราคา 26,500 บาท

สั่งซื้อและดูข้อมูลอื่นๆ ของ iPad 4 ได้ที่นี่ Apple Store Online 

ที่มา: Apple Store