iPad mini รุ่น Wi-Fi วางจำหน่ายที่ iStudio วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. นี้

12 Nov 2012
903 ครั้ง


หลังจากที่แอปเปิลเปิดให้สั่งซื้อ iPad mini เฉพาะรุ่น Wi-Fi ผ่านทาง Apple Store Online ประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาในการส่งสินค้า 2 สัปดาห์ เชื่อว่าคงมีหลายคนสั่งไปบ้างแล้วแน่นอนส่วน
ใครที่ไม่พร้อมจะซื้อผ่าน Apple Store ที่ข่าวดีล่าสุด iPad mini รุ่น Wi-Fi เตรียมวางขายในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.
ที่จะถึงนี้ผ่านทาง iStudio โดยมีราคาเริ่มต้นรุ่น Wi-Fi 16GB ราคา 11,200 บาท ซึ่งมีราคาเท่ากับที่วางขายอยู่
บน Apple Store Online ส่วนใครที่รอรุ่น Wi-Fi + Cellular ต้องรอให้แอปเปิลวางขายที่ต่างประเทศก่อนจึง
จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอีกที

แถมโฆษณาใหม่ iPad mini สองตัว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ อิอิราคา iPad mini รุ่น Wi-Fi ที่วางขายผ่าน iStudio (ราคารวมภาษีแล้ว)

  • iPad mini รุ่น Wi-Fi ความจุ 16GB ราคา 11,200 บาท
  • iPad mini รุ่น Wi-Fi ความจุ 32GB ราคา 14,200 บาท
  • iPad mini รุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB ราคา 17,200 บาท

ที่มา: Siampod