Which? จัดอันดับสมาร์ทโฟน มอบให้ Galaxy S4 เร็วสุด ส่วน iPhone 5 ช้าที่สุด

26 Jun 2013
1,520 ครั้ง


iphone-5-vs-s4

Which? เว็บไซต์สำรวจข้อมูลจากอังกฤษ ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพหน่วยประมวลผลของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ดัง ๆ ในตลาดถึง 7 รุ่น ได้แก่ Galaxy S4, HTC One, Xperia Z, Nexus 4, Galaxy Note 2, iPhone 5
และ BlackBerry Z10 ทั้งหมดทดสอบประสิทธิภาพด้านการประมวลผลล้วน ๆ ซึ่งผลการทดสอบก็เป็นไปตามคาด
Galaxy S4 ขึ้นแท่นสมาร์ทโฟนที่เร็วที่สุด ส่วน iPhone 5 ได้รับตำแหน่งสมาร์ทโฟนที่ช้าที่สุด การทดสอบครั้งนี้
ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะด้านสเปคของทั้งสองรุ่นแตกต่างกันอยู่แล้ว ทาง MacWorld ได้ให้เหตุผลว่าถึงแม้
ผลการทดสอบด้านหน่วยประมวลผล iPhone 5 จะแพ้ แต่ถ้ามาวัดกันที่เรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานทางด้าน
Galaxy S4 พบว่ามีอาการค้าง และกระตุกในบางครั้ง ติดตามผลการทดสอบทั้ง 7 อันดับได้ด้านในครับ 

7 อันดับสมาร์ทโฟนที่เร็วที่สุด ทดสอบโดย Which?

  1. Samsung Galaxy S4
  2. HTC One
  3. Sony Xperia Z
  4. Google Nexus 4
  5. Samsung Galaxy Note 2
  6. BlackBerry Z10
  7. Apple iPhone 5

ที่มา: MacWorld