เปรียบเทียบพื้นที่ใช้งานจริง iPhone 5c เหลือมากที่สุด, Galaxy S4 เหลือน้อยที่สุด

23 Jan 2014
1,251 ครั้ง


Storage-2

Which? เว็บไซต์สำรวจข้อมูลผู้บริโภคจากอังกฤษได้ทำการทดสอบพื้นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำภายใน
ของสมาร์ทโฟนความจุ 16GB ว่าเหลือพื้นที่ใช้งานจริง ๆ เท่าไหร่กันแน่ สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลของสมาร์ทโฟน
ที่เหลือมากที่สุดตกเป็นของ iPhone 5c รุ่น 16GB เหลือพื้นที่ใช้งานจริง 12.60GB รองลงมาเป็น Nexus 5
สมาร์ทโฟนที่เหลือพื้นที่ใช้งานจริงน้อยที่สุดคือ Samsung Galaxy S4 เหลือพื้นที่ใช้งานจริงเพียง 8.56GB
หรือคิดเป็น 54% ของพื้นที่ทั้งหมด อย่างไรก็ดี Galaxy S4 นั้นสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้ จึงไม่น่า
กังวลเรื่องพื้นที่เพราะเพิ่ม microSD ได้ถึง 64GB 

phone-storage-iphone-5c

พื้นที่ใช้งานจริงของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น (ความจุ 16GB)

  1. iPhone 5c เหลือพื้นที่ 12.60GB
  2. Nexus 5 เหลือพื้นที่ 12.28GB
  3. iPhone 5s เหลือพื้นที่ 12.20GB
  4. Sony Xperia Z1 เหลือพื้นที่ 11.43GB
  5. BlackBerry Z30 เหลือพื้นที่ 11.20GB
  6. HTC One Mini เหลือพื้นที่ 10.44GB
  7. LG G2 เหลือพื้นที่ 10.37GB
  8. Samsung Galaxy S4 เหลือพื้นที่ 8.56GB

ที่มา: Which?