ทดสอบชาร์จ iPhone 7 Plus ด้วยที่ชาร์จธรรมดากับของ iPad เร็วขึ้นจริงไหม ?

7 Nov 2016
1,365 ครั้ง


iphone-7-plus-battery-charging-test

หากกำลังเบื่อการชาร์จแบตเตอรี่ช้าของ iPhone วันนี้มาดูการทดสอบชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone 7 Plus ด้วยที่ชาร์จแบบธรรดาที่แถมมากับกล่อง และที่ชาร์จแบตของ iPad 

SuperSaf TV ได้ทำการทดสอบครั้งนี้ โดยเริ่มจาก iPhone 7 Plus ทั้ง 2 เครื่องที่มีแบตเตอรี่ 0% เมื่อเริ่มเสียบชาร์จก็จะเริ่มจับเวลาเป็นช่วง ๆ ผลออกมา ดังนี้

  • เวลาผ่านไป 30 นาที : iPhone 7 Plus ที่ชาร์จปกติ (17%) และ iPhone 7 Plus ที่ชาร์จของ iPad (34%)
  • เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง : iPhone 7 Plus ที่ชาร์จปกติ (35%) และ iPhone 7 Plus ที่ชาร์จของ iPad (64%)
  • เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที : iPhone 7 Plus ที่ชาร์จปกติ (53%) และ iPhone 7 Plus ที่ชาร์จของ iPad (85%)
  • เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง : iPhone 7 Plus ที่ชาร์จปกติ (70%) และ iPhone 7 Plus ที่ชาร์จของ iPad (98%)

และเมื่อผ่านไปจนแบตเตอรี่เต็ม พบว่า iPhone 7 Plus ที่ใช้ที่ชาร์จของ iPad ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง 5 นาที ในการชาร์จแบตเต็ม 100% ส่วน iPhone 7 Plus ที่ใช้ที่ชาร์จแบตธรรมดาใช้เวลาไปทั้งหมด 3 ชั่วโมง 43 นาที ผลการทดสอบครั้งนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่า หากชาร์จ iPhone ด้วยที่ชาร์จของ iPad ทำให้ชาร์จแบตได้เร็วขึ้น และประหยัดเวลาการชาร์จแบตเตอรี่มากทีเดียว 

แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่า การใช้ที่ชาร์จแบตของ iPad นำมาชาร์จ iPhone จะมีผลเสียกับแบตเตอรี่หรือไม่ โดยปกติที่ชาร์จของ iPad จะเป็นแบบ USB Power Adapter ขนาด 12 วัตต์ ส่วนที่แถมมากับกล่องจะเป็น USB Power Adapter ขนาด 5 วัตต์

จากข้อมูลบนเว็บ Apple พบว่า USB Power Adapter ขนาด 12 วัตต์ สามารถใช้ชาร์จ iPhone, iPad และ iPod ได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมได้แน่นอน