iPod touch และ iPod nano รุ่นใหม่เปิดให้จองแล้วผ่าน Apple Store Online ไทย

14 Sep 2012
936 ครั้ง


ในขณะที่หลายประเทศในเมืองนอกเริ่มเปิดให้สั่งจอง iPhone 5 กันแล้ว สำหรับแฟนๆ แอปเปิลในเมืองไทย
ตอนนี้สามารถเข้าไปสั่งจอง iPod touch และ iPod nano รุ่นใหม่ผ่านทาง Apple Store Online ของไทย
ได้แล้ว โดย iPod touch (5th Gen) และ iPod nano (7th Gen) เมื่อสั่งจองแล้วทางแอปเปิลจะเริ่มส่ง
ของให้ในช่วงเดือนตุลาคม โดยราคาของ iPod touch ความจุ 32GB ราคา 9,900 บาทและ iPod nano
ความจุ 16GB ราคา 5,500 บาท ใครที่เป็นแฟนเครื่องเล่นมัลติมีเดียของแอปเปิลทั้ง iPod touch และ iPod
nano ก็สามารถเข้าไปกดสั่งจองกันแล้ววันนี้

สั่งจอง iPod touch รุ่นใหม่ | สั่งจอง iPod nano รุ่นใหม่