LINE เปิดตัว LINE PHONE โทรหาเบอร์โทรศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ LINE เริ่ม มี.ค. นี้

27 Feb 2014
222 ครั้ง


line-phone

LINE พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวยบริการใหม่ LINE PHONE และ LINE CALL ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานแอพ LINE
สามารถโทรหาเบอร์โทรศัพท์อื่น ๆ เช่น เบอร์บ้าน, เบอร์มือถือทั่วไปได้ แม้เบอร์เหล่านี้จะไม่ได้ใช้ LINE ก็ตาม ซึ่ง
คล้าย ๆ กับบริการของ Skype หรือ Viber ที่สามารถโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าเบอร์มือถือได้ สำหรับ LINE PHONE
จะมีค่าบริการผ่านบัตรเติมเงินเพื่อเติมใช้สำหรับโทรศัพท์จะใช้งานได้ 30 วัน เมื่อโทรหาเบอร์บ้านหรือเบอร์มือถือ
อัตราเท่ากับนาทีละ 6.5 เยน หรือประมาณ 2 บาท และนาทีละ 14 เยน หรือประมาณ 4.5 บาท สำหรับการโทรเข้า
เบอร์มือถือต่างประเทศ เริ่มใช้บริการนี้ได้ในเดือนมีนาคมนี้ 


da81453d-s fb8538ea-s
ที่มา: Engadget และ LINE Press