LINE เวอร์ชั่น Windows และ Mac OSX รองรับการโทรผ่านโปรแกรม (Voice Call)

8 Dec 2012
1,355 ครั้ง


สำหรับใครที่ชอบแชทกับเพื่อนบน LINE ผ่านโปรแกรม LINE เวอร์ชั่น Windows และ Mac OSX ที่ติดตั้งอยู่
บนคอมพิวเตอร์ ล่าสุดได้อัพเดทเวอร์ชั่นโดยเพิ่มฟีเจอร์ Voice Call ทำให้สามารถใช้โปรแกรมโทรหาคนที่เล่น
LINE จากคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือได้ฟรี ซึ่ง LINE บนสมาร์ทโฟนจะต้องเป็นเวอร์ชั่น 3.3.0 สำหรับ iOS และ
Android เวอร์ชั่น 3.3.4 ส่วน BlackBerry และ Windows Phone ต้องตั้งตั้ง LINE เวอร์ชั่น 1.2.4 หรือมาก
กว่าจึงจะสามารถรับสาย LINE เวอร์ชั่นพีซี, แมคได้ และที่สำคัญคอมพิวเตอร์ต้องมีไมค์โครโฟนที่ใช้สำหรับพูด

ที่มา: LINE Blog