เปรียบเทียบผู้ชายและผู้หญิงคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่

15 Mar 2014
453 ครั้ง


iPhone

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำของหลาย ๆ คน รวมถึงมีสมาร์ทโฟนหลากหลาย
ยี่ห้อและราคาให้เลือกซื้อหานำมาใช้งาน มาดูผลสำรวจที่น่าสนใจ โดยเปรียบเทียบผู้ชายกับผู้หญิงที่แสดงให้
เห็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในกระบวนการซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่สักเครื่อง ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงจะคิดถึงเรื่องไหน
บ้างก่อนตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ใหม่ ผลการสำรวจพบว่าผู้ชายจะสนใจในเรื่องสเปคเรื่องเป็นพิเศษ เช่น ซีพียูหรือ
แบตเตอรี่ เป็นต้น ส่วนผู้หญิงจะสนใจในเรื่องราคาหรือสัญญาข้อตกลงการใช้งานกับเครือข่าย หากสรุปรวมทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิง สรุปได้ว่าราคายังคงเป็นปัจจัยสำคัญในตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ 

Vorlage

ที่มา: Mashable