Minutes.io – สมุดจดบันทึกประชุมแบบออนไลน์ ใช้ง่ายและรวดเร็ว

22 Jan 2012
1,188 ครั้ง


ทำไงดี? ลืมเอาสมุดจดบันทึกการประชุมมา ไม่ต้องกังวลใจไปครับ ขอแนะนำบริการออนไลน์ที่จะเข้ามา
เป็นผู้ช่วยจดบันทึกการประชุมกับ Minutes.io เว็บแอพพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เหมือนกับสมุุกบันทึกการประชุม
มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับจดบันทึกการประชุมโดยเฉพาะ เช่น หัวข้อการประชุม เวลา
สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้และใช้งานโดยไม่
ต้องสมัครสมาชิกให้เสียเวลา พร้อมส่งบันทึกการประชุมทั้งหมดไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและนอก
จากนี้ Minutes.io ยังใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไอโฟนและไอแพดได้อีกด้วย

[Web] Minutes.io