สำรวจพฤติกรรมการใช้ Social Network ในชีวิตประจำวันของคนไทย ทำอะไรบ้าง ?

18 Jun 2014
5,352 ครั้ง


Social-media-infographic

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการใช้งาน Social Network ได้กลายเป็นเป็นกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบันไปซะแล้ว
ไม่ว่าจะตอนตื่นนอน, เข้าห้องน้ำ, เดินทาง หรือแม้ขณะทำงาน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า Social Network อยู่รอบตัวเราจริง ๆ
ไม่พลาดที่จะต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเขี่ย ๆ เพื่อติดตามข่าวสาร ล่าสุด Zocial inc. ได้ทำการสำรวจคนไทยกว่า 655
คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Social Media ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน จนจบวัน รวมทั้งพฤติกรรมที่มีต่อกิจกรรม
การตลาดบน Social Network ผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ 

day-in-a-life-7001


พฤติกรรมการใช้ Social Networkในชีวิตประจำวันของคนไทย

 • 99 % ใช้ Facebook
 • 84 % ใช้ LINE
 • 56 % ใช้ Instagram
 • 41% ใช้ Google+
 • 30% ใช้ Twitter

ตอนอยู่บนเตียง(นอนหลับ/กำลังตื่น)

 1. Facebook 80%
 2. Instagram 9%
 3. Twitter 6%
 4. Youtube 5%

ตอนอยู่ในห้องน้ำ

 1. Facebook 66%
 2. Youtube 16%
 3. Instagram 12%
 4. Twitter 6%

ตอนเดินทาง

 1. Facebook 76%
 2. Instagram 10%
 3. Youtube 9%
 4. Twitter 8%

ตอนทำงาน

 1. Facebook 74%
 2. Instagram 10%
 3. Twitter 8%
 4. Youtube 8%

ตอนรอประชุม

 1. Facebook 72%
 2. Instagram 11%
 3. Twitter 9%
 4. Youtube 8%

แน่นอนว่า Facebook คือสุดยอด Social Network อันดับ 1 ในทุก ๆ กิจกรรม แต่ที่น่าสนใจคือ Social Network ตัวอื่น ๆ
ที่เหลือ ที่ผู้ใช้มักเลือกใช้ในช่วงเวลาที่ต่างกันไป เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสื่อสารอะไรถึงผู้ใช้ ต้องเลือกเข้าให้ถูกช่องทาง
และถูกเวลาเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ถามถึงกิจกรรมการตลาดไหนที่โดนใจผู้ใช้งานมากที่สุด

 1. กิจกรรมคอมเม้น ใต้โพส มีคนชอบ 91%
 2. กิจกรรม Like และ Share เพจมีคนชอบ 79%
 3. กิจกรรม Share Video Clip ต่างๆมีคนชอบ 68%
 4. กิจกรรมถ่ายรูปคู่ผลิตภัณฑ์ มีคนชอบ 65%

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่คนชอบมากที่สุดคือ “การคอมเม้นตอบใต้โพส” เนื่องมาจากขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะสมัยนี้
จะทำอะไรต้อง เร็ว กระชับ ไม่ซับซ้อน

ในขณะที่กิจกรรมที่คนชอบน้อยที่สุดคือ “การถ่ายและอัพโหลดภาพตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์” อาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ขั้นตอนที่เยอะ เพราะสมัยนี้การจะอัพโหลดภาพตัวเองขึ้นสู่โลก Social Network สักภาพหนึ่ง จำเป็นจะต้องผ่านแอพฯ
แต่งรูปต่าง ๆ อย่างน้อย 1 Application ขึ้นไป แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ Creative ของแต่ละกิจกรรม และการเลือกรูปแบบ
ที่เหมาะสมเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมอย่างสูงสุด

ที่มา: Zocial Inc.