TwitWipe – ลบทวีต (Tweets) ทั้งหมดของคุณ เพียงแค่คลิกเดียว!!

28 Dec 2011
27,078 ครั้ง


จะทำอย่างไร? ถ้าคุณอยากจะเริ่มนับหนึ่งใหม่กับการ ทวีต (Tweets) สิ่งต่างๆ ลงบนทวิตเตอร์
หรืออยากจะเลิกเล่นทวิตเตอร์แต่ไม่อยากลบแอคเคาต์แต่อยากจะกำจัดทวีตเก่าๆ ให้หมดขอแนะนำ
TwitWipe บริการที่จะช่วยให้คุณลบทวีตเก่าๆ ทั้งหมดจากอดีตจนถึงปัจจุบันง่ายๆ เพียงแค่คลิกเดียว
สิ่งแตกต่างจากการลบแอคเคาท์นั้นก็คือ จำนวน Following และ Follower รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ข้อความ
ที่ Favorite ไว้ยังคงอยู่ แต่สิ่งที่หายไปทั้งหมดเมื่อใช้ TwitWipe คือข้อความที่ทวีตนั้นเองใครที่กำลัง
อยากเริ่มต้นทวีตใหม่ตั้งแต่ต้น ถือโอากาสปีใหม่นี้ ลบทวีตเก่าแล้วเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ

[Web] http://twitwipe.com