Twitter เปลี่ยนปุ่ม Favorite รูปดาว เป็นปุ่ม Like รูปหัวใจ แทนความรู้สึก

4 Nov 2015
270 ครั้ง


twitter

Twitter บริการสังคมออนไลน์ผ่านข้อความสั้น ๆ เพียง 140 ตัวอักษร เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง เมื่อ Twitter ได้เปลี่ยนปุ่ม Favorite รูปดาว เป็นปุ่ม Like รูปหัวใจ เพื่อแทนความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้ใช้กับ Tweet นั้น ๆ แทน

จากเดินหากเราชอบข้อความไหนบางครั้งอาจจะเลือก Retweet หรือบางคนอาจจะ Favorite เก็บไว้ดู ไว้อ่านทีหลัง แต่ล่าสุดตามข่าว Twitter ได้เปลี่ยนปุ่ม Favorite เป็นปุ่ม Like เพื่อสื่อความหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม เหมือนกับบริการสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook หรือ Instagram

ที่มา – Twitter