WebWait – ตรวจสอบเวลาการโหลดเข้าเว็บคุณ

10 Oct 2008
1,509 ครั้ง


WebWait เป็นเว็บเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความเร็วการโหลดเข้าหน้าเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบผ่าน web browser
Firefox,Internet Explorer และ Opera ว่าตัวไหนใช้เวลาเท่าไรเพื่อโหลดหน้าเว็บของคุณจนเสร็จแล้วเราสามารถ
ตั้งเวลา Call Interval เพื่อทดสอบโหลดหน้าเว็บทุกๆกี่วินาที กี่นาทีก็ว่าไป เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการโหลดหน้าเว็บ
ลองทดสอบใช้งานกันดูว่าเว็บคุณเข้าได้เร็วแค่ไหน