เปรียบเทียบการใช้แบตเตอรี่แท็บเล็ต 7 นิ้วและ 10 นิ้ว ยี่ห้อไหนอึดสุด มาดู!!

5 Dec 2012
1,012 ครั้ง


Which? เว็บไซต์สำรวจข้อมูลจากอังกฤษ ได้ทำสำรวจการใช้งานแบตเตอรี่แท็บเล็ตยี่ห้อดังๆ ในท้องตลาด โดย
เลือกขนาดหน้าจอ 2 แบบ คือแบบ 7 นิ้วและ 10 นิ้ว จากนั้นทำออกมาเป็นภาพ Infographic เพื่อดูและเข้าใจ
ง่ายขึ้น เป็นการทดสอบใช้งานด้านเว็บโดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi และตั้งค่าความสว่างหน้าจอ 200 nits
ผลสำรวจครั้งนี้เปรียบเทียบออกมาได้ดังนี้ แท็บเล็ตจอ 10 นิ้ว iPad with Retina display (iPad 4) สามารถใช้
ท่องเว็บได้นาน 811 นาทีหรือเกือบ 14 ชั่วโมงตามมาด้วย iPad 2 ใช้งานได้ 590 นาทีหรือ 9 ชั่วโมงกว่าส่วนทาง
ด้านแท็บเล็ตหน้าจอ 7 นิ้ว ยกให้ iPad mini ใช้งานได้นานถึง 783 นาทีหรือ 13 ชั่วโมง ตามมาด้วย Kindle Fire
HD ใช้งานได้ 591 นาที ชมภาพเปรียบเทียบทั้งหมดด้านในครับ

(เปรียบเทียบการใช้แบตเตอรี่ของแท็บเล็ตหน้าจอ 10 นิ้ว)

(เปรียบเทียบการใช้แบตเตอรี่ของแท็บเล็ตหน้าจอ 7 นิ้ว)

ที่มา: Which