WordPress 3.3.1 ออกแล้ว แก้ไขข้อบกพร่อง 15 จุด อัพเดทด่วน!

3 Jan 2012
373 ครั้ง


หลังจากที่ WordPress 3.3 ออกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 และล่าสุดตอนนี้ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ที่แก้ไข
ข้อบกพร่องหรือแก้ไขบั๊กทั้งหมด 15 จุดด้วยกันกับ WordPress 3.3.1 รวมไปถึงแก้ไขช่องโหว่ Cross-site
scripting
ที่ได้รับผลกระทบกับเวอร์ชั่น 3.3 ป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี หากกำลังใช้งานเวิร์ดเพรส
สามารถอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก Dashboard ของบล็อกได้แล้ววันนี้

[Download] WordPress 3.3.1