Youtube เปิดบริการช่องพิเศษแบบเสียเงินแล้ว เริ่มต้นที่ 30 บาทต่อเดือน

10 May 2013
437 ครั้ง


หลังจากมีข่าวว่า YouTube เตรียมเปิดช่องพิเศษตามข่าวแล้ว โดยเริ่มต้นที่ 50 ช่องแรก และจะคิดค่าบริการ
อยู่ที่ $2 หรือ 60 บาทต่อเดือนเพื่อแลกกับการชมช่องพิเศษ (อ่านข่าวเก่า) ล่าสุด Youtube ก็ได้เปิดบริการ
ช่องพิเศษแบบเสียเงิน (paid channel) อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีช่องให้เลือกชมกว่า 53 ช่องและราคา
เริ่มต้นที่ $0.99 หรือประมาณ 30 บาทต่อเดือน ทุกช่องสามารถทดลองใช้ฟรีได้ 14 วัน เบื้องต้นช่องพิเศษนี้
ยังใช้ได้เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ชมตัวอย่างช่องด้านในครับ 

ดูรายการช่องพิเศษแบบเสียเงินได้ทั้งหมด คลิกที่นี่

ที่มา: iMore