เผยโฉมแบบอาคารใหม่ Facebook แนวรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มสร้างปี 2013

27 Aug 2012
203 ครั้ง


Facebook เผยโฉมแบบอาคารใหม่ที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับวิศวกรของ Facebook กว่า 2,800 คน โดยอาคารใหม่
จะสร้างที่ Menlo Park รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่เดียวกับสำนักงานใหญ่ปัจจุบัน โดยผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการออกแบบ
อาคารใหม่ครั้งนี้ คือ Frank Gehry นักออกแบบระดับโลกที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลงานการออกแบบดังๆ ที่เห็นได้ เช่น
Walt Disney Concert Hall8 Spruce Street และ Dancing House ทั้งนี้นักออกแบบได้ทำแบบโมเดล
จำลองอาคารแห่งใหม่ของ Facebook โดยมีลักษณะที่เน้นไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยจะเน้นปลูก
ต้นไม้รอบอาคารหรือแม้แต่บนหลังคาก็ยังมีการปลูกต้นไม้จัดเป็นสวนอีกด้วย โดยจะเริ่มสร้างในปี 2013 

ที่มา: Facebook ผ่าน Theverge