แอปเปิลเปลี่ยนปุ่มดาวน์โหลดแอพฯ ฟรีจาก “Free” เป็น “Get”

20 Nov 2014
189 ครั้ง


app-store-get

วันนี้ใครที่เข้า App Store หรือ Mac App Store จะพบว่าปุ่มดาวน์โหลดแอพฯ ฟรี ถูกเปลี่ยนจากคำว่า Free เป็น Get เพราะ EU กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ In-app Purchase หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กกดซื้อไอเท็มภายในเกมจนทำให้ผู้ปกครองต้องเสียเป็นจำนวนมาก และเกิดคดีฟ้องร้องกันขึ้น

ล่าสุด แอปเปิลได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนปุ่มดาวน์โหลดบน App Store และ Mac App Store จากคำว่า “Free” เป็นคำว่า “Get” (รับ) รวมถึงใต้ปุ่มดาวน์โหลดยังมีข้อความเตือนว่าแอพฯ หรือเกมไหนที่รองรับ In-app Purchase ให้ได้ทราบเหมือนเดิม


App-Store-Free-Button App-Store-Free-Button2
ที่มา: Cult of Mac