[PR] Dealfish.co.th เปลี่ยนชื่อเป็น OLX.co.th ลูกค้าเก่าใช้งานต่อได้เหมือนเดิม

4 Mar 2014
358 ครั้ง


Dealfish-OLX

Dealfish.co.th เปลี่ยนชื่อเป็น OLX.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้าย
ของ Dealfish ที่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นแบรนด์เดียวกันกับทุกประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ก็
เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในเครือทั่วโลก ที่จริงแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของ OLX มาโดย
ตลอด วันนี้เราเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมือนกันหมดทั่วโลก เราเปลี่ยนแต่ชื่อเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นทีมบริหาร การให้บริการ ทุกอย่างยังดำเนินงานเหมือนเดิมทุกประการ 

 

ที่ OLX เราให้บริการพื้นที่พบปะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายทั่วๆ ไปในประเทศไทยทุกคน เพื่อประกาศหาซื้อหรือลงขาย
สินค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็วและที่สำคัญเราให้บริการฟรี!

 

ในหลายประเทศทั่วโลก การาจ เซลล์ (garage sale) เป็นวิธีการนำของเคยใช้หรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาวางขาย ซึ่ง
นอกจากจะทำให้คุณจัดการกับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว คุณยังเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ที่อาจต้องการสิ่งของนั้นๆ ได้ซื้อ
ในราคาที่เขาพึงพอใจ แต่สำหรับประเทศไทย เราไม่มีสไตล์การซื้อขายของแบบนั้น ดังนั้นOLX เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วย
ในการจัดการกับสิ่งของเคยใช้หรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วของคุณ และยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้อีกด้วย

 

เราเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงวันนี้เรามีรายการสินค้าที่ประกาศขายมากกว่า 5 ล้านรายการและมี
ผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านราย ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา คุณแม่ นักธุรกิจ คนเกษียณอายุ หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของคุณ
และวันนี้ ในแต่ละเดือนเรามีผู้ใช้บริการมากกว่า 8 ล้านราย หรือ 1 ใน 4 ของผู้ใช้งานออนไลน์ทั่วประเทศ ที่เข้ามาเพื่อ
ประกาศขายหรือหาซื้อสิ่งของที่เขาต้องการตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน


เกี่ยวกับ OLX.co.th

OLX.co.th คือพื้นที่พบปะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายทั่วๆไป เพื่อประกาศซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด
ในประเทศไทย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการประกาศขายสินค้าแบบเรียบง่าย ไม่กี่ขั้นตอน ผู้ใช้งานก็สามารถประกาศ
ขายสินค้าหรือตามหาของที่ต้องการซื้อได้อย่างง่ายดาย ในสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆ อีกมากมาย

ที่มา: อีเมลประชาสัมพันธ์