EMSBOT เว็บตรวจสอบสถานะ และติดตามพัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์

3 Mar 2014
33,880 ครั้ง


emsbot

สำหรับใครที่ค้าขายออนไลน์หรือชอบซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตบ่อย ๆ คงต้องคุ้นเคยกับเว็บประเภทตรวจสอบ
สถานะการส่งพัสดุแน่นอนทั้ง EMS และพัสดุแบบลงทะเบียน ตรวจสอบด้วยหมายเลขพัสดุ/EMS วันนี้มีเว็บ
แบบนี้มาแนะนำอีกเว็บ ซึ่งมีฟีเจอร์การใช้งานครบกว่าของไปรษณีย์ไทย เว็บ EMSBOT เป็นเว็บระบบติดตาม
และตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถ
ติดตามผลของการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ และมีอีเมลแจ้งเตือนคุณเมื่อสถานะพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง
EMSBOT รองรับการใช้งานจากทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ใครที่ขาย
ของออนไลน์สามารถนำ EMSBOT ไปติดเว็บ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะสินค้าได้เช่นกัน

emsbot

สามารถทดลองใช้งานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EMSBOT