พาชมสำนักงาน Google สุดอาร์ต สไตล์ญี่ปุ่น ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น

2 Nov 2013
706 ครั้ง


Google-Tokyo-Office-1

Google บริษัทเสิร์ชเอนจินยักษ์ใหญ่ที่มีสำนักงานอยู่ทั่วทุกมุมโลก และเอกลักษณ์อีกอย่างของสำนักงาน Google
ตามประเทศต่าง ๆ จะตกแต่งไม่เหมือนกัน โดยจะอ้างอิงจะศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ นำมาแต่ง
สำนักงาน สำหรับสำนักงานของ Google ล่าสุดที่จะพาไปชมวันนี้อยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลงานการออกแต่ง
โดย Klein Dytham Architecture ได้ตกแต่งสำนักงาน Google ได้งดงามและมีกลิ่นไอญี่ปุ่น พร้อมกับภาพต่าง ๆ
ประกอบกันสุดอาร์ตและลงตัว ถ้าพร้อมแล้วมาชมภาพทั้งหมดกันเลย 

Google Tokyo Office 2 620x337 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 3 620x279 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 4 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 5 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 6 620x406 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 7 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 8 620x447 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 9 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 10 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 11 620x389 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 12 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 13 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 14 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 15 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 16 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 17 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 19 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 20 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 21 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 22 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 23 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 24 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 25 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

Google Tokyo Office 26 620x413 Googles Inspiring Offices in Tokyo

ที่มา: The Ultralinx