จำนวนผู้ใช้ Facebook ในไทยปี 2013 มากถึง 26 ล้านคน กรุงเทพฯ เยอะที่สุด

18 Mar 2014
628 ครั้ง


Facebook-social-media

กลับมาอัพเดทจำนวนผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยกันบ้าง เพราะเชื่อว่าทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่มีใครไม่รู้จัก
Facebook Social Media อันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งภายหลัง Facebook นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่ในการแบ่งปันแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ หรือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังถูกใช้เป็นแหล่งทำธุรกิจที่สามารถรองรับลูกค้าจาก
ทั่วโลกได้อีกด้วยจากข้อมูลของ Zocial Rank,บริการจัดอันดับ social media ภายใต้บริษัท Zocial inc. ได้รวบรวม
ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำการตลาดผ่าน Facebook หรือผู้ใช้ทั่วไปออกมาในรูปแบบ info-graphic
(แนบอยู่ด้านล่าง) โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 

facebook_info2

 • ในปี 2013 ประชากรใน Facebook มีทั้งหมดประมาณ 1,146 ล้านคนทั่วโลกและในต้นปี 2014 ที่ผ่านมา ประชากร Facebook โลกได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 3% เป็นทั้งหมด 1,191 ล้านคนทั่วโลก
 • ประเทศไทยมีจำนวนประชากร Facebook มากเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนิเซีย โดยมีประชากร Facebook อยู่ที่ 26 ล้านคน เพศชาย ทั้งหมดประมาณ 12.7 ล้านคน(48.78%) , ประชากร เพศหญิง ทั้งหมดประมาณ 13.3 ล้านคน (51.22%)
 • ประชากร Facebook ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ (ประมาณ 14.4 ล้านคน) รองลงมาเป็น เชียงใหม่ (ประมาณ 860,000 คน) และชลบุรี (ประมาณ 500,000 คน)
 • พบว่ามีผู้ใช้ที่เป็น Active User 85.63% และอีก 14.37% เป็น Inactive User
 • ช่วงเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ (Like , Comment, Share) มากที่สุดคือช่วง 14.00 น. (490,000 ปฏิสัมพันธ์)
 • หมวดหมู่ที่ได้รับ Engagement สูงสุดและช่วงเวลาที่มีคน Engagement สูงสุด ได้แก่
  – รถยนต์ ช่วงเวลาที่มี Engagement สูงสุด 10.00 น.
  – การเมือง ช่วงเวลาที่มี Engagement สูงสุด 23:00 น
  – สื่อทั่วไป ช่วงเวลาที่มี Engagement สูงสุด 22:00 น.

ที่มา: Zocial Rank