ThaiCERT เตือน LINE บน PC เวอร์ชั่นเก่า แฮกเกอร์สามารถดักอ่านบทสนทนาได้

20 Dec 2013
1,100 ครั้ง


LINE-PC

ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ได้ออกมาเตือน
ผู้ใช้งาน LINE เวอร์ชั่น PC ทั้ง Windows และ Mac พบช่องโหว่ของแอพ LINE สามารถดักรับข้อมูลบนเครือข่าย
LAN/WiFi เพื่อเก็บข้อมูลและอ่านบทความสนทนาได้ สำหรับ LINE เวอร์ชั่น PC ที่ได้รับผลกระทบฝั่ง Windows
เวอร์ชั่น 3.2.1.83 หรือต่ำกว่า และฝั่ง Mac เวอร์ชั่น 3.2.1 หรือต่ำกว่า สำหรับใครที่ชอบแชทกับเพื่อน ๆ ผ่านทาง
แอพฯ LINE เวอร์ชั่น PC แนะนำให้อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดยด่วนทั้งผู้ใช้ Windows และ Mac OS สามารถอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ThaiCERT 

ที่มา: ThaiCERT