คนใช้ Facebook และ Twitter เวลาดูทีวีมากที่สุด ตามด้วยที่ทำงานและห้องน้ำ

12 Apr 2013
650 ครั้ง


facebook-vs-twitter

คงปฏิเสธไม่ว่าทุกวันนี้เว็บสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครหลายๆ คนไปแล้ว แต่อยากรู้หรือ
ไม่ว่าคนทั่วไปเล่นเว็บสื่อสังคมออนไลน์เวลาไหนมากที่สุด ทั้ง Facebook และ Twitter โดยได้มีการสำรวจล่าสุด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ เชื่อว่าไม่กว่า 83.7% เล่น Facebook ตอนกำลังดูทีวีและ
66.9% เล่นทวิตเตอร์ นอกจากนี้แบ่งเป็น 65.1% เล่นในที่ทำงาน, 52% เล่นขณะกำลังเข้าห้องน้ำ ตามด้วย 49.9%
ขณะดื่มเหล้า แต่ที่แย่ไปกว่านั้นเกือบ 20% เล่น Facebook ขณะขับรถและ 15% เล่น Twitter ดูผลสำรวจทั้งหมด 

ที่มา: eMarketer