10 อันดับ โซเชียลเน็ตเวิร์กยอดฮิต Facebook และ Twitter เติบโตลดลง!

27 Apr 2013
3,838 ครั้ง


social_media

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ มากมายที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น
ไปแล้วสำหรับใครหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะด้วยความบันเทิงหรือเรื่องงาน จำเป็นจะต้องอาศัยโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็น
ช่องทางในการกระจายข่าวสาร เรามาดูผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับ 10 อันดับโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดฮิต ที่วัดผลมา
จากส่วนแบ่งการตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ในรอบ 5 ปี ประจำเดือนมีนาคม ผลสำรวจมาจากผู้ใช้งานอินเทอร์
เน็ตในสหรัฐอเมริกากว่า 10 ล้านยูเซอร์ ผลปรากฏว่า Facebook ยังคงรั้งอันดับ 1 คิดเป็น 58.51% แต่อัตรา
การเติบโตกลับลดลงในช่วง 5 ปีหลังถึง 3% หมายถึงการเข้าใช้งานที่ลดลงไปกว่า 100 ล้านครั้ง

top-10-social-networking-sites-by-market-share-of-visits-march-2013

ส่วนแบ่งการตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์ก 10 อันดับ เดือนมีนาคม ปี 2556 มีดังนี้

1. Facebook 58.51% เติบโตลดลง

2. Youtube 24.15% เติบโตเพิ่มขึ้น

3. Twitter 1.72% เติบโตลดลง

4. Pinterest 1.14% เติบโตลดลง

5. Yahoo! Answers  1.04% เติบโตเพิ่มขึ้น

6. LinkedIn 0.89% เติบโตเพิ่มขึ้น

7. Google+ 0.79% เติบโตเพิ่มขึ้น

8. Tagged 0.51% เติบโตลดลง

9. Tumblr 0.42% เติบโตเพิ่มขึ้น

10. Instagram 0.36% เติบโตลดลง

ที่มา: thumbsup ผ่าน isranews