10 อันดับประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุด เกาหลีใต้และญี่ปุ่นแชมป์ เฉลี่ย 14 Mbps

28 Apr 2013
959 ครั้ง


ChartOfTheDay_1065_South_Korea_and_Japan_Top_Internet_Speed_Ranking_n

ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอข่าวญี่ปุ่นคลอดเน็ตความเร็วสูง 2 Gbps แรงที่สุดในโลก ด้วยราคาเบา ๆ 1,500 บาทต่อ
เดือน (อ่านข่าวเก่า) ส่วนครั้งนี้เรามาดู 10 อันดับประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดกันบ้าง เป็นผลการ
สำรวจโดย Akamai ได้ทำการสำรวจความเร็วอินเทอร์เน็ตแต่ละประเทศทั่วโลก ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2012
สรุปได้ว่า เกาหลีใต้มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ 14 Mbps ตามมาด้วยญี่ปุ่นอยู่ที่ 10.8 Mbps และฮ่องกง
อยู่ที่ 9.3 Mbps หากเทียบความเร็วของเกาหลีใต้จะมีความเร็วเกือบสองเท่าของอเมริกาที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่
ที่ 7.4 Mbps รั้งอันดับ 8 

ChartOfTheDay_1065_South_Korea_and_Japan_Top_Internet_Speed_Ranking_n

10 ประเทศที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุด โดยเฉลี่ย

  1. เกาหลีใต้ ความเร็วเฉลี่ย 14 Mbps
  2. ญี่ปุ่น ความเร็วเฉลี่ย 10.8 Mbps
  3. ฮ่องกง ความเร็วเฉลี่ย 9.3 Mbps
  4. ลัตเวีย ความเร็วเฉลี่ย 8.9 Mbps
  5. สวิตเซอร์แลนด์ ความเร็วเฉลี่ย 8.7 Mbps
  6. เนเธอร์แลนด์ ความเร็วเฉลี่ย 8.6 Mbps
  7. สาธารณรัฐเช็ก ความเร็วเฉลี่ย 8.1 Mbps
  8. อเมริกา ความเร็วเฉลี่ย 7.4 Mbps
  9. สวีเดน ความเร็วเฉลี่ย 7.3 Mbps
  10. ฟินแลนด์ ความเร็วเฉลี่ย 7.1 Mbps

ที่มา: Statista