apple-store

Apple Store Online รองรับภาษาไทย, บริการผ่อน 0%, จ่ายเงินผ่านตู้ ATM

แอปเปิลปรับปรุงหน้าเว็บ Apple Store Online (ร้านค้าออนไลน์) เป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้ว จากเดิมเป็นภาษาอังกฤษ และยังสามารถเลือกสลักซื้อภาษาไทยลงบนสินค้าตระกูล iPad และ iPod ได้

Post : 7 Nov 2014
View : 318 ครั้ง
See More